Harmonogram na wrzesień, październik, listopad 2020 r.

Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.

Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.

Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.

 Jak segregować odpady

 


Harmonogram 2020 r. - Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.

Harmonogram 2020 r. - Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.

 

Informacja - jak segregować odpady

Ostatecznie zatwierdzone harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od stycznia do sierpnia 2020 wraz z ulotką informacyjną będą dostarczane sukcesywnie do mieszkańców Gminy Przedbórz przez firmę Paver Sp. z o.o. w miesiącu styczniu br.

Harmonogram 2020 Rejon 1 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
13,27 - poniedziałek Odpady zmieszane
14,28 - wtorek Odpady segregowane
31 - piątek

PSZOK – ul. Spacerowa 6 w Przedborzu

20 - poniedziałek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 2 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
16,30 - czwartek Odpady zmieszane
15,29 - środa Odpady segregowane
31 - piątek PSZOK –  ul. Spacerowa 6 w Przedborzu
21 - wtorek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 3 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki-Lesniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów- Leśniczówka

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
24 - piątek Odpady zmieszane
25 - sobota Odpady segregowane
25 - sobota PSZOK – ul. Spacerowa 6 w Przedborzu
21 - wtorek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Harmonogram 2020 Rejon 4 Gmina Przedbórz – Styczeń 2020
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska

STYCZEŃ 2020 RODZAJ ODPADÓW
22 - środa Odpady zmieszane
23 - czwartek Odpady segregowane
25 - sobota PSZOK – Przy drodze do miejscowości Góry Suche
20 - poniedziałek Sprzęt elektroniczny, elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe – zbiórka objazdowa

Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 7.00 rano.
Zbiórka odpadów odbywa się w godz. 7.00 – 18.00.
Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych!

Odpady będzie odbierać firma PAVER Sp. z o.o., Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasozmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji

Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za odpady na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie wyznaczenie inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Podkategorie