Nazwa zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza - przebudowa zbiornika retencyjnego
Zakres rzeczowy

Przebudowa zbiorników wodnych (zalew Przedborski), która odbywa się w dwóch etapach:

Etap I: Zbiornik górny

Odmulenie czaszy zbiornika górnego, wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie nowego mnicha spustowego, wykonanie przyczółka betonowego przy istniejącym wlocie kolektora podziemnego, odmulenie rowu odsiąkowego etc.

Etap II: Zbiornik dolny i ciek spod Ochotnika

Odmulenie czaszy zbiornika dolnego, remont umocnień skarp zbiornika, remont istniejących mnichów spustowych, odmulenie rowów spustowych, prace konserwacyjne na cieku doprowadzającym wodę do zbiorników etc.

Harmonogram prac

12.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej
02.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
07.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych (etap I)
10.2008 - zakończenie przebudowy zbiornika górnego (etap I)
02.2009 - rozpoczęcie prac budowlanych (etap II)
05.2009 - zakończenie przebudowy zbiornika dolnego (etap II)

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania

Wartość całkowita 383.596,00 zł
Generalny wykonawca

Etap I - BUDKOM Kalisz
Etap II - Zakład Wodno - Melioracyjny Częstochowa

Uwagi

Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stan zbiornika przed rozpoczęciem
inwestycji

Zdjęcia
z przebudowy

Zdjęcia
po zakończeniu

inwestycji