Nazwa zadania

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej

Zakres rzeczowy

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem 8 szt. latarni z oprawami sodowymi przy ul. Stodolnianej w Przedborzu.

Harmonogram prac

10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
06.2009 - zakoczenie parc budowlanych
07.2009 - przekazanie do eksploatacji

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.

Wartość całkowita

34.887,00 zł

Generalny wykonawca

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH Kluczewsko

Uwagi

Brak

Zdjęcia