Nazwa zadania

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla KP w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przedbórz z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Harmonogram prac

IV kwartał 2008

Stan zaawansowania

Podpisano umowę o udzielenie dotacji

Wartość całkowita

10.000,00 zł

Generalny wykonawca

Nie dotyczy

Uwagi

Brak

Zdjęcia

Brak