Nazwa zadania Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Cmentarnej
Zakres rzeczowy

Rozbudowa sieci wodociągowej zewnętrznej równolegle do ulicy Cmentarnej  z rur PCV Ø110 o długości 91,55mb. Sieć została uzbrojona w hydrant przeciw pożarowy typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø160 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Jabłonna.

Harmonogram prac

05.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
07.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
07.2008 - wykonanie sieci wodociągowej

Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 16.468,13 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

brak

Zdjęcia brak