Nazwa zadania Przebudowa ul. Cegielnianej
Zakres rzeczowy

Przebudowano odcinek ul. Cegielnianej w Przedborzu na długości 500mb. Wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego warstwą o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Następnie wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym. Ponadto wykonano remont dwóch przepustów pod drogą.

Harmonogram prac III kwartał 2008r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 65.740,69 zł
Generalny wykonawca DROMOST Radomsko
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

cegielniana1-mini

cegielniana2-mini