Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska
Zakres rzeczowy

Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska polegający na wykonaniu nakładki z masy mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm na łącznej powierzchni 1500 m².

Harmonogram prac II kwartał 2008r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 37.633,48 zł
Generalny wykonawca PRD DROMO Końskie
Uwagi

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zdjęcia

wola_przedborska1-mini

wola_przedborska2-mini