Nazwa zadania Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012
Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 o całkowitej powierzchni zabudowy = 3377,68 m2.
Zakres inwestycji obejmuje budowę:
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka), nawierzchnia z poliuretanu,
- zaplecza boisk (pomieszczenie trenera, magazyn, toalety),
- ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenia boisk z naświetlaczami (12 projektorów na 8 masztach),
- ogrodzenia terenu z piłko chwytami,
- infrastruktury technicznej podziemnej (kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe – drenaż, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe i energetyczne/,
- terenów pod plac zabaw.

Lokalizacja Przedbórz ul. Mostowa
Harmonogram prac

07.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
09.2008 - uzykanie pozwolenia na budowę
11.2008 - udzielenie zamówienia na wykonanie boiska
12.2008 - zakończenie większości prac budowlanych
04.2009 - wykonanie nawierzchni syntetycznych oraz montaż budynku sanitarnego i urządzeń sportowych

Stan zaawansowania

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. 

Wartość całkowita 1.297.400,00 zł
Generalny wykonawca HYDROMEL Końskie
Uwagi

Inwestycja realizowana przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Łódzkiego

Zdjęcia lokalizacji przed rozpoczęciem budowy

Zdjęcia z budowy

Zdjęcia po zakończeniu budowy