Nazwa zadania Remont chodników w Górach Mokrych
Zakres rzeczowy

Wykonano remont chodnika w miejscowości Góry Mokre: ułożono 302,4 m2 kostki brukowej, w tym 270,4 m2 kostki szarej o grubości 6 cm i 32 m2 kostki czerwonej o grubości 8 cm. Wymieniono 101 mb obrzeży oraz zamontowano 142 mb krawężnika.

Harmonogram prac III kwartał 2008r.
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 18.144,00 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

przed:

gory_mokre_1-mini

po:

gory_mokre_3-mini

gory_mokre_2-mini

gory_mokre_4-mini