Nazwa zadania Budowa ciepłociągu
Zakres rzeczowy

Podłączenie budynku Przedszkola do kotłowni w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu co pozwoli na znaczne oszczędności spowodowane wyłączeniem z eksploatacji pieca olejowego, który stanowi źródło ogrzewania Przedszkola. Połączenie budynków nastąpiło poprzez budowę ciepłociągu pomiędzy nimi o długości około 123,5 mb w skaład którego weszły dwa przewody c.o. z rur preizolowanych Ø65 oraz po jednym przewodzie c.w.u. Ø40 i cyrkulacji Ø25.

Harmonogram prac

październik 2007r. - opracowanie dokumentacji technicznej

kwiecień 2008r.     - rozpoczęcie prac budowlanych

czerwiec 2008r.     - zakończenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.
Wartość całkowita 79.640,65 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Brak

Zdjęcia

cieplociag1-mini

cieplociag2-mini

cieplociag3-mini

cieplociag4-mini