Nazwa zadania Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego
Zakres rzeczowy

Inwestycja miała na celu:
• wydzielenie i przygotowanie pomieszczeń w piwnicach budynku Urzędu Miejskiego na kotłownię oraz skład opału;
• przeniesienie instalacji technologicznej kotłowni olejowej z budynku Przedszkola Samorządowego do kotłowni Urzędu Miejskiego;
• włączenie do współpracy z istniejącym układem instalacji technologicznej kotłowni z kotłownią pracującą w oparciu o paliwo płynne, to jest olej opałowy lekki (EKOTERM), z kotłem żeliwnym typu P 200/M firmy REMEHA o mocy maksymalnej 129 kW z palnikiem typu WL-20A, z regulatorem pogodowym typu REMATIC K2M-F z czujnikami temperatury wody c.o. i temperatury zewnętrznej.

Harmonogram prac 10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
12.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych
01.2009 - rozruch technologiczny kotłowni
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona.
Wartość całkowita 48.628,49 zł
Generalny wykonawca Zakład Instalacji Sanitarno-Grzewczej i Robót Drogowych w Przedborzu 
Uwagi

Brak

Zdjęcia
kotłowni przed inwestycją

Zdjęcia
kotłowni po zakończeniu prac