Autor pytania: Katarzyna Bugaj

Treść pytania:

Dzień dobry. Proszę o informację czy zgodnie z prawem gmina posiada plan działania w sprawie bezdomnych zwierząt w Przedborzu, z kim ma podpisaną umowę na wyłapywanie oraz z jakim schroniskiem współpracuje.


Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r., która zaczęła obowiązywać dnia 01.01.2012r. (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1373), rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie w/w uchwały, która jest obecnie przygotowywana.

Gmina Przedbórz współpracuje z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, z którym ma podpisaną umową na wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński