Autor pytania: Paweł Zięba

Treść pytania:

Panie Burmistrzu,

Ile wynosi obecnie w naszej gminy podatek od gruntów na których usytułowana jest elektrownia wiatrowa? Ile podatek ten wynosił w latach 2008, 2009 i 2010 ?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 roku  Nr 95 poz. 613 z późn. zm. )   rada gminy  w drodze uchwały, określa wysokość  stawek podatku od gruntów  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej i takim podatkiem jest opodatkowany grunt na którym stoi siłownia wiatrowa.
Zgodnie z Uchwałą  Nr XVIII/99/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości   w  latach  2008 - 2010  podatek od  gruntu  związanego  z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  wynosił  0.55 zł od 1 m ² powierzchni.
W roku 2011 podatek ten zgodnie z Uchwałą Nr III/08/10  Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 grudnia 2010 r.  stanowi  0.60 zł od 1 m ² powierzchni.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński