piątek, grudzień 06, 2019
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Projekty Unijne

PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI DOLINY CIEKU SPOD OCHOTNIKA POPRZEZ BUDOWĘ EKOTONOWEJ STREFY BUFOROWEJ W CELU OGRANICZENIA SYMPTOMÓW EUTROFIZACJI KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W PRZEDBORZU

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku z Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli.

W ramach zadania opracowano ścieżkę dydaktyczną. Do ścieżki opracowano karty pracy dla uczniów oraz przygotowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji. Wszystkie materiały zamieszczone poniżej do bezpłatnego pobrania:

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 1

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 2

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 3

Pakiet edukacyjny - scenariusze 1 2 3

Tablice do scenariuszy 1 2 3

Projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny

rzeki Pilicy”.

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Głównym celem projektu jest ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę nowej infrastruktury szlaku turystycznego.

Projekt polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach (Aleksandrów, Sulejów, Przedbórz, Masłowice, Żytno i Wielgomłyny) leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.

Całkowita wartość projektu: 8 452 849,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 843 784,00 zł

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem