niedziela, maj 31, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Nazwa zadania Przebudowa / modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski
Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest  przebudowa drogi w miejscowości Gaj Zuzowski  na długości: 926,13m. Przebudowa obejmie drogę do wsi o długości 588,55m oraz odcinek przez wieś o długości 337,58m.

Przedmiotowa droga do i we wsi Gaj Zusowski posiada nawierzchnię częściowo tłuczniowa o szerokości ok. 3,00 m i gruntową. Szerokość pasa drogowego wynosi: od 3,50m do 6,30 m. Zachodzi konieczność zmodernizowania niwelety drogi tj. nadanie jej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych.

Przebudową objęte zostaną poza jezdnią: pobocza i wjazdy na posesje.

Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:
Podbudowa jako warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa o szerokości 3,20 oraz nawierzchnia w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenie grysów emulsją asfaltową. Pobocza zostaną wykonane z niesortu.

Harmonogram prac

01.2010 - opracowanie map do celów projektowych
02.2010 - opracowanie dokumentacji technicznej
03.2010 - uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.2010 - uzyskanie decyzji środowiskowej
05.2010 - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę
06.2010 - wyłonienie wykonawcy
08.2010 - przepowadzenie prac budowlanych

Stan zaawansowania Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość szacunkowa 164.529,40 zł
Generalny wykonawca DROMOST Lipie
Uwagi

Inwestycja dofinansowana z środków FOGR Urzędu Marszakowskiego w Łodzi

Zdjęcia

 

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem