Nazwa zadania Rozbudowa kompleksu szkolnego. Etap II - Budowa Gimnazjum
Zakres rzeczowy

 

Budowa budynku Gimnazjum w ramach Rozbudowy kompleksu szkolnego przy ZSG w Przedborzu:
Dane charakterystyczne budynku:
· powierzchnia zabudowy  - 752,40 m2
- powierzchnia użytkowa   - 1 691,50 m2
- kubatura                        - 6 043,10 m3
Budynek będzie posiadał 12 sal lekcyjnych w tym sale specjalistyczne (sale: fizyczna, biologiczna i chemiczna) z magazynami podręcznymi i węzłami sanitarnymi. W budynku znajdą się ponadto: gabinet dyrektora, gabinet z-cy dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, pomieszczenie pielęgniarki, pomieszczenie psychologa, pomieszczenie portiera, pomieszczenie woźnego, pomieszczenia porządkowe, magazyny i schowki a także boksy szatniowe w części podpiwniczonej. Na każdej kondygnacji znajdują się oddzielne toalety damskie, męskie i dla personelu. Obiekt docelowo zostanie wyposażony w trzy klatki schodowe oraz windę.

Harmonogram prac

07.2008 - aktualizacja dokumentacji technicznej
09.2009 - wyłonienie wykonawcy robót
10.2009 - rozpoczęcie robór budowlanych
08.2010 - oddanie części budynku do użytkowania

Stan zaawansowania Trwają prace budowlane.
Wartość całkowita 2 200 000,00 zł (zakres robót wykonywanych w okresie od 10.2009 do 08-2010)
Generalny wykonawca INTERBUD Opoczno
Uwagi

Brak

Tablica informacyjna

Zdjęcia z budowy