W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców z Ukrainy informuję, że do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze (w języku polskim i ukraińskim), który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. Więcej informacji na stronie:
https://bip.radomszczanski.pl/bipkod/12628961
oraz
https://np.ms.gov.131/aktualnosci/komunikat,60

 

Do pobrania:

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Informator - język polski

Інформатор – ураїньською