Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą