INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 26.12.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 26.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 26.12.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego.
Prognozowana jakość powietrza w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji automatycznych

Do pobrania:

treść informacji