Drukuj

Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r.
Wnioski należy składać:
• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Do wniosku należy dołączyć również kserokopię aktualnego nakazu płatniczego i /lub innych dokumentów (np. umowy dzierżawy) dla potwierdzenia deklarowanej powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
• 1 -31 października 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego