W związku z ostatnim raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącym monitoringu suszy rolniczej, który potwierdza zagrożenie wystąpienia klęski suszy na terenie Gminy Przedbórz, Urząd Miejski w Przedborzu informuje rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach. Zjawiskiem musi być dotknięty pewien obszar, najmniej sołectwo, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa. Zagrożenie suszą rolniczą obejmuje:
- zboża ozime i jare oraz krzewy owocowe i truskawki uprawiane na gruntach I klasy bonitacyjnej,
- zboża jare uprawiane na gruntach II klasy bonitacyjnej.
Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Miejskim w Przedborzu do dnia 13 lipca 2018 roku.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

- wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie przez komisję
- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
- kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 rok
- klauzula informacyjna