Towarzystwo im. MariiKonopnickiej w Górach Mokrych przy współudziale Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu zaprasza do udziału w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu pamiętnikarskiego pt.: "Moje strony rodzinne dawniej, a dziś"


Regulamin Konkursu
Zapraszamy do konkursu wszystkich, którzy urodzili się na wsi oraz w małych miasteczkach, spędzili tam najpiękniejsze dni. Wielu z nas w miejscu swojego urodzenia nie ma już nikogo najbliższego - pozostały tylko wspomnienia. Dlatego też zachęcamy do udziału w w/w konkursie. Piszcie o wszystkim co uważacie za ciekawe. Jak wygląda obecnie Wasza wioska bądź miasteczko? Co się w nim zmieniło? Co Wy chcielibyście zmienić? Jak często je odwiedzacie?
Zależy nam bardzo na wypowiedziach szczerych, pisanych językiem regionalnym bądź gwarowym. Może być maszynopis lub czytelny rękopis z imieniem i nazwiskiem, adresem i podaniem wieku autora. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych prac w swoich wydawnictwach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br.
Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2008 r. Prace należy przysyłać na adres:
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
97-566 Góry Mokre, woj. łódzkie

Na uczestników czekają cenne nagrody !

 

20081106_mstrony08